Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ - ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 2.0 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಏನಿರಲ್ಲ?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 2.0 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಏನಿರಲ್ಲ?


01 July 2020 12:41

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 30: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 2.0 ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಹ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 2.0 ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 2.0 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. Breaking: ಅನ್‌ಲಾಕ್‌2.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 2.0 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಏನಿರಲ್ಲ?. This article is published at 01 July 2020 12:41 from ThatsKannada Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ >>

Tags : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅನ್‌ಲಾಕ್‌, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ಜುಲೈ, 1ರಿಂದ, ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರಲ್ಲ