Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ - ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ಜಿಮ್ಮಿ ಬಂಧನ

ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ಜಿಮ್ಮಿ ಬಂಧನ


24 September 2020 02:00

ಹಾಂಕಾಂಗ್‌, ಆ. 10: ಚೀನಾ ಹೊರ ತಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ಜಿಮ್ಮಿ ಲಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಡೈಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಆರೋಪವನ್ನು ಜಿಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಸಲಾಗಿದೆ. 72 ವರ್ಷ.
ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ಜಿಮ್ಮಿ ಬಂಧನ. This article is published at 24 September 2020 02:00 from ThatsKannada Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ >>

Tags : ಹಾಂಕಾಂಗ್‌, ಮಾಧ್ಯಮ, ದಿಗ್ಗಜ, ಜಿಮ್ಮಿ, ಬಂಧನ