Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಜಾರಿ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಜಾರಿ


08 April 2021 02:53

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಜಾರಿ. This article is published at 08 April 2021 02:53 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ, ಏಪ್ರಿಲ್, 12ರವರೆಗೆ, ಲಾಕ್, ಡೌನ್, ಜಾರಿ