Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ 70 ವರ್ಷ: ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಗೆದ್ದ ಲೋಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜ್

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ 70 ವರ್ಷ: ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಗೆದ್ದ ಲೋಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜ್


21 June 2018 01:11

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧದ 70ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ವತಿಯಿಂದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ವಿಜ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು..
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ 70 ವರ್ಷ: ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಗೆದ್ದ ಲೋಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜ್. This article is published at 21 June 2018 01:11 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ, ವರ್ಷ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಅಂಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್, ಕ್ವಿಜ್, ಗೆದ್ದ, ಲೋಯೊಲಾ, ಕಾಲೇಜ್


Share