Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ದೇಹಬಾಧೆ ತೀರಿಸಲು ಹೋದ ಯುವತಿಯ ಮಾನಭಂಗ

ದೇಹಬಾಧೆ ತೀರಿಸಲು ಹೋದ ಯುವತಿಯ ಮಾನಭಂಗ


30 November 2020 05:16

ವಡೋದರ: ದೇಹಬಾಧೆ ತೀರಿಸಲೆಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವತಿಯನ್ನು ದುರುಳರು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ..
ದೇಹಬಾಧೆ ತೀರಿಸಲು ಹೋದ ಯುವತಿಯ ಮಾನಭಂಗ. This article is published at 30 November 2020 05:16 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ದೇಹಬಾಧೆ, ತೀರಿಸಲು, ಯುವತಿಯ, ಮಾನಭಂಗ