Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಇಂದು ಬುಲೆಟ್ ಬಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಇಂದು ಬುಲೆಟ್ ಬಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ


21 June 2018 01:10

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಜತೆಗೂರಿ ಇಂದು ಅಹಮ್ಮದಾಬಾದ್-ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ..
ಇಂದು ಬುಲೆಟ್ ಬಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. This article is published at 21 June 2018 01:10 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಇಂದು, ಬುಲೆಟ್, ಬಿಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ, ಮೋದಿ


Share