Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸೈಕೋ ಕಾಟ

ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸೈಕೋ ಕಾಟ


20 January 2018 08:20

ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸೈಕೋ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರಾತ್ರಿ 12ರಿಂದ 2ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್`ಗೆ ಬರುವ ಸೈಕೋ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಒಳ ಉಡುಪು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಿಟಕಿಯಿಂದಲೂ ಯುವತಿಯರನ್ನ.
ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸೈಕೋ ಕಾಟ. This article is published at 20 January 2018 08:20 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಮಹಾರಾಣಿ, ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ, ಸೈಕೋ


Share