Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ - ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏಕೆ?

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏಕೆ?


01 July 2020 12:44

ಬೀಜಿಂಗ್, ಜೂನ್ 30: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ- ವಹಿವಾಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧ, ನಿಷೇಧದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ 59ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಪ್ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ವೆಬ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏಕೆ?. This article is published at 01 July 2020 12:44 from ThatsKannada Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ >>

Tags : ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ, ವೆಬ್, ತಾಣಗಳು, ಲಾಕ್ಡೌನ್