Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ


08 April 2021 10:51

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅರ್ಹರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡುವಿಕೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. This article is published at 08 April 2021 10:51 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಎರಡನೇ, ಡೋಸ್, ಲಸಿಕೆ, ಪಡೆದ, ಪ್ರಧಾನಿ, ಮೋದಿ