Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಮಕ್ಕಳ್ ಮಂಡ್ರಂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್

ಮಕ್ಕಳ್ ಮಂಡ್ರಂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್


23 January 2021 03:56

ಚೆನ್ನೈ : ಇಂದು ರಜನೀಕಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ, ರಜನಿ ಮಕ್ಕಳ್ ಮಂಡ್ರಂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಮಕ್ಕಳ್ ಮಂಡ್ರಂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್. This article is published at 23 January 2021 03:56 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಮಕ್ಕಳ್, ಮಂಡ್ರಂ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ, ರಜನಿಕಾಂತ್