Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಣ್!

ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಣ್!


22 November 2020 11:14

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಅಮೆರಿಕಾ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಕನ್ನಡತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ..
ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಣ್!. This article is published at 22 November 2020 11:14 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಬೈಡೆನ್, ಸಂಪುಟ, ಸೇರಿದ, ಕುಂದಾಪುರದ, ಹೆಣ್!