Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಗಡಿ ನುಸುಳಲು ಬಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು?

ಗಡಿ ನುಸುಳಲು ಬಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು?


30 June 2020 08:43

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರು ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಗಡಿ ನುಸುಳಲು ಬಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು?. This article is published at 30 June 2020 08:43 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ನುಸುಳಲು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ, ಏನಾಯ್ತು