Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ತುಂಗಳ ನಿಧನ

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ತುಂಗಳ ನಿಧನ


09 November 2018 03:02

ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ತುಂಗಳ ಶುಕ್ರವಾರ (ಇಂದು) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ತುಂಗಳ ನಿಧನ. This article is published at 09 November 2018 03:02 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಮಾಜಿ, ಶಾಸಕ, ಬಾಬು, ರೆಡ್ಡಿ, ತುಂಗಳ, ನಿಧನ


Share