Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ


20 October 2018 10:38

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೇ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ..
ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ. This article is published at 20 October 2018 10:38 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಕರ್ನಾಟಕ, ಚುನಾವಣೆ, ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾಮಪತ್ರ, ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ, ಅವಕಾಶ


Share