Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ - ಬೈಡನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ದೋವಲ್, ರಾಜನಾಥ್ ಚರ್ಚೆ

ಬೈಡನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ದೋವಲ್, ರಾಜನಾಥ್ ಚರ್ಚೆ


09 March 2021 06:16

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 28: ಅಮೆರಿಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಜೇಕ್ ಸುಲ್ಲಿವನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ.
ಬೈಡನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ದೋವಲ್, ರಾಜನಾಥ್ ಚರ್ಚೆ. This article is published at 09 March 2021 06:16 from ThatsKannada Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ >>

Tags : ಬೈಡನ್, ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ, ಮೊದಲ, ಮಾತುಕತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ದೋವಲ್, ರಾಜನಾಥ್, ಚರ್ಚೆ