Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರ ಹತ್ಯೆ

ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರ ಹತ್ಯೆ


02 December 2020 06:10

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನವಜಾತ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಮೂವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..
ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರ ಹತ್ಯೆ. This article is published at 02 December 2020 06:10 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಮಂತ್ರ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು, ಆರೋಪಿಸಿ, ಒಂದೇ, ಕುಟುಂಬದವರ, ಹತ್ಯೆ