Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸರಕಾರ

ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸರಕಾರ


30 June 2020 08:41

ರಾಜ್ಯದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ..
ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸರಕಾರ. This article is published at 30 June 2020 08:41 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ, ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಜಾರಿ, ಮಾಡಿದ, ಸರಕಾರ