Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ - ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಟಹಾಸ: ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು!

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಟಹಾಸ: ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು!


23 May 2020 08:26

ಡೆಡ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮೊದಲು ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ನೋವೆಲ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ನ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಯೂರೋಪ್. ಇದೀಗ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಲವೆಡೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್-19 ನ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಎಂದು ವಿಶ್ವ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಟಹಾಸ: ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು!. This article is published at 23 May 2020 08:26 from ThatsKannada Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ >>

Tags : ಬ್ರೆಜಿಲ್, ನಲ್ಲಿ, ಕೊರೊನಾ, ವೈರಸ್, ಅಟ್ಟಹಾಸ, ದಕ್ಷಿಣ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು!