Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ: ಗೋವಾಗೆ ರಜೆಗೆ ಬಂದ ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಾಂಗ್

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ: ಗೋವಾಗೆ ರಜೆಗೆ ಬಂದ ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಾಂಗ್


22 November 2020 11:09

ಪಣಜಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮಿತಿಮೀರಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ರಜೆಗೆ ತೆರಳಿರುವುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದೆ..
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ: ಗೋವಾಗೆ ರಜೆಗೆ ಬಂದ ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಾಂಗ್. This article is published at 22 November 2020 11:09 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಗೋವಾಗೆ, ರಜೆಗೆ, ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಟಾಂಗ್