Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್, ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾನ್ : ಚೀನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್, ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾನ್ : ಚೀನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು?


30 June 2020 08:40

ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಗರಂ ಆಗಿದೆ..
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್, ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾನ್ : ಚೀನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು?. This article is published at 30 June 2020 08:40 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಟಿಕ್, ಟಾಕ್, ಆ್ಯಪ್, ಬ್ಯಾನ್, ಚೀನಾ, ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು