Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಹನಿಮೂನ್ ಗೆಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಬಂದ ನವಜೋಡಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಹನಿಮೂನ್ ಗೆಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಬಂದ ನವಜೋಡಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?


12 October 2018 02:41

ಕೋಲಂಬೊ : ಕುಡಿದ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆರಿದರೆ ಜನರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಗೆಂದು ಬಂದ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ನವಜೋಡಿಯೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ..
ಹನಿಮೂನ್ ಗೆಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಬಂದ ನವಜೋಡಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?. This article is published at 12 October 2018 02:41 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಹನಿಮೂನ್, ಗೆಂದು, ಹೋಟೆಲ್, ನವಜೋಡಿ, ಕುಡಿದ, ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಗೊತ್ತಾ


Share