Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ - ಲಖನೌ | ಲಂಚ ಪಡೆದು ‘ಕೊರೊನಾ ನೆಗೆಟಿವ್‌’ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು

ಲಖನೌ | ಲಂಚ ಪಡೆದು ‘ಕೊರೊನಾ ನೆಗೆಟಿವ್‌’ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು


14 August 2020 08:03

Prajavani Kannada news, ಲಖನೌ | ಲಂಚ ಪಡೆದು ‘ಕೊರೊನಾ ನೆಗೆಟಿವ್‌’ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಲಖನೌ | ಲಂಚ ಪಡೆದು ‘ಕೊರೊನಾ ನೆಗೆಟಿವ್‌’ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು. This article is published at 14 August 2020 08:03 from Prajavani kannada Newspaper, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ಪ್ರಜಾವಾಣಿ >>

Tags : ಲಖನೌ, ಪಡೆದು, ‘ಕೊರೊನಾ, ನೆಗೆಟಿವ್‌’, ವರದಿ, ನೀಡಿದ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ, ಪರವಾನಗಿ, ರದ್ದು