Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾಡರ್ನಾದಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ

ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾಡರ್ನಾದಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ


30 November 2020 04:30

ಅಮೇರಿಕ : ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾಡರ್ನಾ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ..
ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾಡರ್ನಾದಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ. This article is published at 30 November 2020 04:30 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಆಕ್ಸ್, ಫರ್ಡ್, ಮುನ್ನ, ಅಮೇರಿಕದ, ಮಾಡರ್ನಾದಿಂದ, ಕೊರೊನಾ, ಲಸಿಕೆ, ಲಭ್ಯ