Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ : ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ಮನೆ ಮಂದಿ

ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ : ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ಮನೆ ಮಂದಿ


21 September 2020 05:01

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಲವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗಬಾರದ್ದು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ..
ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ : ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ಮನೆ ಮಂದಿ. This article is published at 21 September 2020 05:01 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಕಿಸ್, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಜೋಡಿ, ಬೆಂಕಿ, ಹಚ್ಚಿ, ಕೊಂದ, ಮಂದಿ