Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜಾ ದಿನ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ದರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ!

ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜಾ ದಿನ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ದರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ!


17 December 2018 03:05

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್ ದರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ..
ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜಾ ದಿನ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ದರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ!. This article is published at 17 December 2018 03:05 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಸಾಲು, ಸಾಲು, ಕೆಎಸ್, ಟಿಸಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ!


Share