Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಭೇಟಿಯ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಭೇಟಿಯ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ


24 September 2018 11:43

ವೈದಿಕತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಡುಪಿಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ದಲಿತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಭೇಟಿಯ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. This article is published at 24 September 2018 11:43 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ದಲಿತರ, ಮನೆಗೆ, ಪೇಜಾವರ, ಶ್ರೀ, ಭೇಟಿಯ, ಕಾರಣ, ತಿಳಿಸಿದ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ


Share